Select Language

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

روانساز

HP FLUX 771/M
روانساز بدنه
زمینه کاربرد
بدنه کاشی
خواص فیزیکی - شیمیایی
ترکیب شیمیایی : ترکیبی از پلی الکترولیتها
وضعیت ظاهری : مایع قهوه ای رنگ
PH ( محلول 1 درصد ) : 14 – 13
دانسیته : gr/l 10 ± 1500
حلالیت : کاملا حلال در آب
ویژگیهای مصرفی
HP FLUX 771/M حتی با نرخ مصرف پایین هم قدرت روانسازی بالایی دارد. این روانساز بطور معمول در ابتدای پروسه خردایش به بال میل اضافه می شود. بعلت مایع بودن این روانساز امکان تنظیم ویسکوزیته دوغاب در هر قسمت از پروسه تهیه دوغاب امکان پذیر است.
HP FLUX 771/M اجازه کنترل و تنظیم تیکسوتروپی بدون تغییر در دانسیته دوغاب را مهیا می کند.
مقدار مصرف این روانساز 0.4 تا 0.8 درصد بر اساس ماده خشک است و می توان قبل از استفاده در آب حل کرد.
تاریخ مصرف : 6 ماه در صورت نگهداری در شرایط نرمال و دمای بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد
بسته بندی ارسالی : مخزن 1000 لیتری
HP FLUX 772/M
روانساز بدنه
زمینه کاربرد
بدنه کاشی
خواص فیزیکی - شیمیایی
ترکیب شیمیایی : ترکیبی از پلی الکترولیتها
وضعیت ظاهری : مایع قهوه ای رنگ
PH ( محلول 1 درصد ) : 14 – 13
دانسیته : gr/l 10 ± 1510
حلالیت : کاملا حلال در آب
ویژگیهای مصرفی
HP FLUX 772/M با نرخ مصرف کمتر از یک درصد، قدرت روانسازی بالایی دارد. این روانساز بطور معمول در ابتدای پروسه خردایش به بال میل اضافه می شود. بعلت مایع بودن این روانساز امکان تنظیم ویسکوزیته دوغاب در هر قسمت از پروسه تهیه دوغاب امکان پذیر است.
HP FLUX 772/M اجازه کنترل و تنظیم تیکسوتروپی بدون تغییر در دانسیته دوغاب را مهیا می کند.
مقدار مصرف این روانساز 0.5 تا 1 درصد بر اساس ماده خشک است و می توان قبل از استفاده در آب حل کرد.
تاریخ مصرف : 6 ماه در صورت نگهداری در شرایط نرمال و دمای بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد
بسته بندی ارسالی : مخزن 1000 لیتری
HP FLUX 777
روانساز بدنه
زمینه کاربرد
بدنه کاشی
خواص فیزیکی - شیمیایی
ترکیب شیمیایی : ترکیبی از الکترولیتهای پلی سنتتیک
وضعیت ظاهری : مایع قهوه ای رنگ
PH ( محلول 1 درصد ) : 14 – 13
دانسیته : gr/l 10 ± 1450
حلالیت : کاملا حلال در آب
ویژگیهای مصرفی
HP FLUX 777 حتی با درصدهای پایین هم قدرت روانسازی بالایی دارد.این روانساز بطور معمول در ابتدای پروسه خردایش به بال میل اضافه می شود. بعلت مایع بودن این روانساز امکان تنظیم ویسکوزیته دوغاب در هر قسمت از پروسه تهیه دوغاب امکان پذیر است.
HP FLUX 777 اجازه کنترل و تنظیم تیکسوتروپی بدون تغییر در دانسیته دوغاب را مهیا می کند.
مقدار مصرف این روانساز 0.1 تا 0.6 درصد بر اساس ماده خشک است و می توان قبل از استفاده در آب حل کرد.
تاریخ مصرف : 6 ماه در صورت نگهداری در شرایط نرمال و دمای بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد
بسته بندی ارسالی : مخزن 1000 لیتری
HP FLUX 777/D
روانساز بدنه
زمینه کاربرد
بدنه کاشی
خواص فیزیکی - شیمیایی
ترکیب شیمیایی : ترکیبی از الکترولیتهای پلی سنتتیک
وضعیت ظاهری : مایع قهوای رنگ
PH ( محلول 1 درصد ) : 14 – 13
دانسیته : gr/l 10 ± 1530
حلالیت : کاملا حلال در آب
ویژگیهای مصرفی
HP FLUX 777/D با نرخ مصرف کمتر از یک درصد قدرت روانسازی بالایی دارد.این روانساز بطور معمول در ابتدای پروسه خردایش به بال میل اضافه می شود. بعلت مایع بودن این روانساز امکان تنظیم ویسکوزیته دوغاب در هر قسمت از پروسه تهیه دوغاب امکان پذیر است.
HP FLUX 777/D اجازه کنترل و تنظیم تیکسوتروپی بدون تغییر در دانسیته دوغاب را مهیا می کند.
مقدار مصرف این روانساز 0.5 تا 0.9 درصد بر اساس ماده خشک است و می توان قبل از استفاده در آب حل کرد.
تاریخ مصرف : 6 ماه در صورت نگهداری در شرایط نرمال و دمای بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد
بسته بندی ارسالی : مخزن 1000 لیتری
HP FLUX 779/M
روانساز بدنه
زمینه کاربرد
بدنه کاشی
خواص فیزیکی - شیمیایی
ترکیب شیمیایی : ترکیبی از پلی الکترولیتها
وضعیت ظاهری : مایع قهوه ای کم رنگ
PH ( محلول 1 درصد ) : 14 – 13
دانسیته : gr/l 10 ± 1550
حلالیت : کاملا حلال در آب
ویژگیهای مصرفی HP FLUX 779/M با نرخ مصرف پایین هم، قدرت روانسازی بالایی دارد. این روانساز بطور معمول در ابتدای پروسه خردایش به بال میل اضافه می شود. بعلت مایع بودن این روانساز امکان تنظیم ویسکوزیته دوغاب در هر قسمت از پروسه تهیه دوغاب امکان پذیر است.
HP FLUX 779/M اجازه کنترل و تنظیم تیکسوتروپی بدون تغییر در دانسیته دوغاب را مهیا می کند.
مقدار مصرف این روانساز 0.5 تا 0.9 درصد بر اساس ماده خشک است و می توان قبل از استفاده در آب حل کرد.
تاریخ مصرف : 6 ماه در صورت نگهداری در شرایط نرمال و دمای بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد
بسته بندی ارسالی : مخزن 1000 لیتری
HP FLUX SM 318
روانساز لعاب
زمینه کاربرد
لعاب کاشی
خواص فیزیکی - شیمیایی
ترکیب شیمیایی : محلول آبی سدیم هگزا متا فسفات
وضعیت ظاهری : مایع بی رنگ
PH ( محلول 40 درصد ) : 5
دانسیته : gr/l 10 ± 1400
ویسکوزیته در دمای °25 سانتیگراد و فورد کاپ ø 4 : 11 ثانیه
ویژگیهای مصرفی
HP FLUX SM 318 بعنوان روانساز جهت تنظیم ویسکوزیته لعاب استفاده می شود.
مقدار مصرف : 0.1 تا 0.4 درصد
تاریخ مصرف : 12 ماه در صورت نگهداری در شرایط نرمال و دمای بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد
بسته بندی ارسالی : مخزن 1000 لیتری

بازگشتdesigned by : Hosein Zamani 1392. تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت اس آر اس پارس می باشد